کود زیستی مایکوریزا

انواع مایکوریزا

ادامه ...

مایکوریزا و تنش های شوری و خشکی

ادامه ...

مایکوریزا در ایران

ادامه ...

ویژگی و اثرات قارچ های مایکوریزا

ادامه ...

روش‌های استفاده از قارچ‌های مایکوریزا

ادامه ...

مصارف موارد خاص مایکوریزا

ادامه ...

زمان استفاده مایکوریزا

ادامه ...

محصولات

مایکوریزا 1 کیلویی زیست پایا

مناسب برای :

133 بذر
30 نهال
6 درخت 1 تا 4 ساله
قیمت : تومان

مایکوریزا 2 کیلویی زیست پایا

مناسب برای :

266 بذر
60 نهال
12 درخت 1 تا 4 ساله
قیمت : تومان

مایکوریزا 5 کیلویی زیست پایا

مناسب برای :

665 بذر
150 نهال
30 درخت 1 تا 4 ساله
قیمت : تومان
زیست پایا در شبکه چهار
زیست پایا در شبکه خبر
مشاوره رایگان